Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2009-08-31

Kommunfullmäktige

Efter jobbet gick jag direkt till fullmäktiges sammanträde. Det var inte så många punkter i dagordningen. Men sammanträdet tog nästan lika långt tid som det brukar ta.

Jag har tänkt då på aspekter om effektivitet och tidsanvändning. Man bör använda tiden på rätt sätt.

Men jag tänkte också om demokratin. Här fungerar demokratin. Frågor debatterades, åsikter kommer fram och beslut fattas. Några exempel var inrättande av basklasserna där elever med inlärningssvårigheter eller särskilda behov skulle få extra hjälp. Ett annat var att initiera gymnasiet spetsutbildningar i miljö och visualisering.

Både frågor röstades ner, då majoriteten ville inte ha dem. Men att följa debatten förstod jag att majoriteten höll med de intentionerna som log bakom förslagen, men på grund av politiska ideologierna la dem ner sina röster. Synd!

Det är eleverna som förlurar. Är det tänkt att demokratin ska vara så? Det är jag tveksam. Demokratin ska sätta folkets behov i främsta rummet, tycker jag.

2009-08-29

Att främja jämlikhet

Jämlikhet är en fråga som intresserar många. Min dag började tidigt. Jag deltog i planeringskonferens för anti-diskrimineringsbyrån i Norrköping. Jag är medlem och varit tidigare mycket aktiv i. Byrån stöder och hjälper dem som utsatts för diskriminering. Byrån gör ett bra medling arbete mellan den diskriminerad och den som diskriminerar. Jag förstod att allt handlar om att bemöta och behandla alla medborgare på ett jämlikt sätt.

Jämlikhet är viktig i en demokrati. Att diskriminering idag förekommer i vårt land är skamligt. Demokratin har problem.

Sedan träffade jag en grupp av somaliska vänner. Vi diskuterade om regeringens jobbpolitik. Många vill ha jobb, men de beklagar för att de inte får jobb. Igen känner många att dörrarna till jobb är stängda och bemötande hos olika myndigheter och företag är inte tillfredsställande. Jag tycker att det finns problem i vår demokrati.

I Kulturfestivalen i Hageby var det många som kom och presenterade sina kulturer. Det var musik, dans, maträtter och prat. En riktig mångfald såg jag i Hageby. Jag vill också se samma mångfald på arbetsplatser, föreningar, skolor etc. I en demokrati får alla leva tillsammans och samspela med varandra.

Jag kommer att arbeta för en fördjupning av demokratin i Sverige. Ett Sverige där man trivs, tar del av de förmåner och rättigheter som finns och där alla bemöts med respekt och behandlas på ett jämlikt sätt.

2009-08-27

Social mediation

Demokratin hotas när medborgarna inte känner sig delaktiga eller representerade i de beslut som fattas i landet. Social mediation (social medling) var temat när jag lyssnade på fransk mannen som besökte Norrköping idag. Frankrike har länge haft invandring. Men de senaste åren har svåra sociala oroligheter drabbat landet.

Landet blev så multikulturellt, att man behövde hitta fungerande kommunikationskanaler för att bevara samlevnad mellan olika samhällsgrupper. Inkluderande politik är viktigare än exkluderande som i sig är ett hot mot demokrati. För att lyckas med detta arbetar man med stadsdels utvecklingen där det civila samhället har en viktig roll att spela.

Det behövs tycker jag nära samarbete mellan politiker, engagerade folk och även näringslivet. Jag tycker främst att tillräckligt stöd ska ges till de organisationer som arbetar med stadsdels utveckling och andra sociala frågor som gagnar medborgarna och samhället i stort. Norrköping och Sverige ska undvika sociala oroligheter av det måttet som skett i Frankrike. Vi måste alla agera och skydda vår demokrati.

2009-08-26

Problemen i samhället

Vi behöver fördjupa vår demokrati. De behov och problem som finns kan orsaka konsekvenser som kan underminera vårt demokratiska system.

Jag varit hela dagen i tingsrätten. Den bild jag får är att människor har olika och ibland flera problem som leder dem att handla mot de reglerna och normer som finns i samhället. Under min korta lunchpromenad träffade jag personer och även fick en del telefonmeddelanden.

I allt detta var det brottslighet, utanförskapet, arbetslöshet, besvikelse m.m. Jag tänkte då på hur kan vi motverka den ökande brottsligheten, eller lyckas bromsa arbetslösheten och bryta utanförskapet?

Ett brottsförebyggande arbete måste göras så att man tidigt upptäcker de som riskerar att hamna i kriminalitet, och en inkluderande politik som ger alla samma chanser till jobb är några av mina lösningar. Därför måste jag agera.

2009-08-25

Mobbning och diskriminering måste motverkas

I ett land som är demokratiskt accepteras inte handlingar som inskränker och nedvärderas medborgarna. Jag hade blandade saker idag. Under dagen fick jag ett flertal mejl där mina vänner gratulerade mig för mitt beslut att kandidera till riksdagen och jag fick många lyckoönskningar.

Ett lunch samtal hade jag med kollegan Georgette. Vi pratade om vad som händer med integrationen av nyanlända i Norrköping, Östergötland och i Sverige. Trots våra olika uppfattningar om vad som händer, var vi överens om att det måste bli en förändring. Jag sa att många såväl invandrare som infödda svenskar befinner sig i krigssituationen när det gäller att hitta sin plats i samhället.

Senare mötte jag en kille. Han behövde juridisk rådgivning. Han fick utan förvarning sitt arbetskontrakt indragen. Han var diskriminerad sa han. Diskriminering måste motverkas.

OMM (organisationen mot mobbning) och visa civilkurage var två nya upptäckter jag gjorde idag. Mobbning orsakar svårt lidande hos människor och kostar samhället mycket. Vi måste agera. Därför kommer jag kraftigt att motverka detta företeelse.

2009-08-24

Riksdagsvalet 2010

Jag vill här publicera mitt brev som jag har skickat till mina vänner och berättat om min kandidatur som riksdagskandidat.

Hej min vän!

Du och jag har haft på ett eller annat sätt kontakt med varandra. Troligen var det under senaste valkampanjen. Därför får Du mitt mejl. Det var roligt för mig att vara med.

Nu vill jag berätta för Dig att jag har bestämt mig att kandidera till riksdagsvalet 2010. Jag kommer framöver, och då och då, att informera Dig om mitt politiska arbete.

Jag vill arbeta för att fördjupa demokratin i Sverige. Det handlar om trygghet och grundvärderingar. Ett Sverige som är socialliberalt. Mina hjärtfrågor är brottsbekämpning, jämlikhet, integration och jobb.

Titta gärna på min blogg: www.kimenga.blogspot.com

Bästa hälsningar

José Kimenga
073 – 43 53 196

Att ha demokratin

Demokratin är ett beprövat system som finns i många länder i världen. Det handlar om rätt att välja sina ledare, rätt att bestämma själv över sitt liv, rätt att tycka och uttrycka sin åsikt. I många andra länder pratar man om demokrati och vill gärna införa det. Ett exempel idag är Afghanistan. Även Sverige har skickat flera av sina militärer för att bidra i arbetet att bygga upp demokrati. Klicka gärna rubriken ovan.

Men varför demokrati?

Jo, det vet jag. Jag är född och uppvuxen i ett land där demokratin inte fanns. Man var begränsad på flera sätt. Tyvärr ser jag också begränsningar här i Sverige. Om inte hos mig själv, men hos många som jag brukar träffa.

Till exempel man är rädd att röra sig på vissa platser och under vissa tider, eller man känner sig diskriminerad på arbetsmarknaden eller man är rädd att visa sin åsikt. Dessa saker har inte plats i en demokrati, tycker jag.

En sak som jag tänker är hur jag kan påverka Sveriges framtid, så att vår demokrati fördjupas.