Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2010-08-31

Mitt politiska engagemang fortsätter
Idag har jag vid en presskonferens presenterat mitt valmanifest. Presskonferensen bevakades av ett antal media tidningar, radio och tv, som visas i länkarna. SVT, NT, Sverigeradio och Folkbladet. Jag berättade om mitt beslut om att fortsätta kampanja och fortsätta med mitt politiska engagemang NT. De senaste händelserna som skett i min valkampanj lett till att jag fick inställa planerade kampanjaktiviteter NT, NT, NT och Folkbladet. Tack till alla som närvarande vid presentation och särskilt alla media företrädare,24NT.

Därefter tog jag bilen och åkte till Mjölby där jag hade mötet med Komvux studenter. Se bilder.

Här nedan skriver utdrag av min presentation.

Aktuellt

Mina senaste veckor har präglats av händelser som satte mig inför ett vägval. Valet varit att fortsätta med mitt politiska engagemang eller välja något annat att göra i mitt liv, och följaktligen bli en samhällsåskådare, istället att vara medspelare.

Som kandidat i valet 2010, med ett team av valmedarbetare i hela länet, var min målsättning att kunna kampanja i hela länet – Östergötland - och kunna få en plats i politiska församlingar där jag kandiderar till.

Våld och hot som förekommit mot mitt politiska arbete har krävt och orsakat en omläggning av kampanjs arbete. Jag har hittat ett nytt sätt att kampanja.

Jag förstår att kampen för demokratin krävde många människors engagemang och många har vunnit det genom att offra sina liv eller något annat som var viktigt för dem.


Mitt beslut


Efter den tid jag fått att fundera kring händelserna som ovan och efter de stöd och uppmuntran jag fick från olika håll i hela länet Norrköpings kommunfullmäktige, har jag bestämt mig att fortsatta kampanja och vidare kunna kvarstå i det politiska arbetet.

Jag grundar vidare mitt beslut på det faktum att i Sverige finns ett flertal samhällsfrågor som Sverige behöver lösa genom politiska beslut.

Dessa frågor är:

1. DISKRIMINERING OCH MISSLYCKAD INTEGRATION

I demokratin ska alla ha möjligheter att få makt. Makten i Sverige finns fortfarande hos en del eller minoritet i samhället. Majoriteten i landet känner sig matklösa. Hur och när invånarna i Sverige kommer att ta del av makten?

I demokratin får diskriminering inte förekomma och inte heller accepteras. Diskriminering utgör ett hinder för att många medborgare skulle kunna få sina rättigheter och förverkliga sina drömmar.

I Norrköping och Sverige har man totalt misslyckad i mottagande av invandrade personer och att ta tillvara kompetens och erfarenhet från utlandet.

Invandrade personer har inte fått makt i det här landet. Vi behöver riva de murarna som finns.
Ett rättvist samhälle är för mig en grundpelare för att vi skulle kunna ha en sammanhållen nation.


2. ORÄTTVISOR

Sverige måste motverka orättvisor som förekommer i politiken, på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden m.m. Framför allt det är invandrade personer som utsatts för dessa orättvisor.

3. ÖKANDE BROTTSLIGHET

Brottslingar måste bemötas med kraftiga och avskräckande åtgärder. Hårdare straff mot kriminella och våldsamma personer bör användas. Detta gäller alla, utan någon undantag.

Därför kräver jag:

1. Ett stopp på

Orättvisor

Arbetslöshet

All form av diskriminering och mobbning

Ökande brottslighet

Utanförskap

2. Säkerställande av

1. Jobb och personlig utvecklingsmöjlighet

2. Rättvisa och bättre integration

3. Internationellt samarbete

2010-08-15

Cirka 4 veckor till

Kampanjen har fått ett avbrott. Det var lördagen 7 augusti när en av mina kampanjmedarbetare blev slagen. Slagen på grund av att han kampanjade för mig.
Tack vare polisen som kom på plats och kunde styra det hela. Läs NT, NT och NT
Jag fick omlägga kampanjarbetet och tänker intensivt kampanja de kommande veckorna fram till valet. Hela veckan fick jag jobba med strategiarbete och stöd och hjälp till mina drabbade kollegor. Jag uppmuntrar nu mina kollegor att fortsätta med sitt engagemang.


2010-08-06

Kampanj i Skänningen

I onsdags var det dags att kampanja på Skänningenmarknad. Flertal besökare kom från flera håll i länet och landet. Det som var glädjande, var att även nya "patrioter", dem som hjälper mig, kom och delade flygblad. Det blir ett tillfälle att praktiskt använda sina förvärvade kunskaper om kampanjteknik. De har lyckats.

Därefter åkte teamet till Mjölby där jag pratade med somalier om vikten av egen organisering och makt att förändra genom att gå och rösta. Det som är positivt är att vi fick positiva respons från medborgarna.
2010-08-02

25 patrioter

Idag hade jag sista genomgången om kampanjteknik. Mina vänner vill hjälpa mig i kampanjarbetet. Jag hade de senaste veckorna genomgångar i fyra kommuner Norrköping, Linköping, Mjölby och Motala.

Sammanlagt träffade jag tjugo fem personer" patrioter", vilka är dels folkpartister och dels våra sympatisörer. Länet är stort och uppdraget att kampanja är större. Jag behövde hitta patrioter som kampanjar åt och tillsammans med mig.

Aktuella frågor i länet, i Sverige och internationellt följer jag ständigt. Demokratin och marknadsekonomin borde stärkas, med inslag av större individfrihet, mänskliga rättigheter för romer måste vara en självklarhet och framför allt rättvisa måste sättas i främsta rummet i Sverige.