Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2012-03-27

Politiken på Lidingö

José mitt i plenisalen.
Intensiv debatt i fullmäktige.

Jag har behov att kunna förstå det politiska arbetet, just på Lidingö. Kommunfullmäktige hade ikväll sitt sammanträde. På bänken satte jag nästan ensam och följde debatten.

Alla ärenden bifölls, efter några enstaka pläderingar och argumentationer. Först tänkte jag, nej, finns det någon opposition här? Är det demokratiskt att ärenden bifalls, utan någon som helst vara emot förslagen? Även oppositionsledamöter gick fram och yrkade för bifall på majoritets förslag.

Sedan efter en stund, kom jag på att, att när en sak gäller allmänhetens intresse, spelar det ingen roll vara i opposition eller i majoritet. Det är det som är det bästa för medborgarna som vi ska sträva efter.

Jag tyckte slutligen att, det inte är demokratiskt att onödigt motsätta sig om någonting. Mitt intryck är att politikerna på Lidingö stad arbetar med någorlunda samstämmig anda. Det är bra!

Läs gärna Lidingöliberalen

2012-03-18

Delegaten till årsmötet

Vår delegation, José, Bengt, Hedvig, Rune, Amelie och Suzanne.
José lyssnar på partiledaren Jan Björklund.
Våra pålästa och engagerade ombud.
Delegaterna från Stockholms läns föreningar.

I lördags 17 mars hade FP Stockholms län haft sitt årsmöte, vilket följdes av Stockholmskonferensen. Med ombud från samtliga medlemsföreningar har årsmötet gått igenom sedvanliga årsmötets handlingar med fokus på genomförda insatser under 2011. Mycket blev gjort!

Jag utsågs av min förening FP Lidingö, som ombud till årsmötet. Det var första gången för mig att verka i ett större FP sammanhang sedan jag flyttade hit. Man hälsar på många nya personer. Det var trevligt. Jag lät min röst höras, genom dels att begära ord och tillstyrka förbundsstyrelsens bifall av min motion och dels att fråga ordföranden som leder arbetet med det nya partiprogrammet, om han avser omlägga all FP politik.

Två huvudsakliga frågor bifölls, nämnligen stadgeändringar, där vi kommer ha gemensam riksdagslista för Stockholms län och stad och internet baserat provval. Det blir även en samordnad nomineringsprocess till kandidatlistorna för landstings valkretsarna utanför Stockholms kommun. Stämningen var uppe.

Men jag, jag ville höra vad folkpartiet tänker göra för att bli ett större parti.

Min motion om Särskilda dialoger mellan FP Stockholms län och ideella organisationer,fick bifall. Jag var glad att se att även mina Lidingö partikamraters motioner om Ta fram en strategi för regionens framtida försörjning av hälso- och sjukvårds personal och samt Dags att gå från ord till handling: Ta initiativ till att driva på det forsknings- och innovationspolitiska arbetet i Stockholmsregionen, fick också bifall.

På konferensen har huvudfrågan varit det nya partipgrammet. Partiledare Jan Björklund sa någonting som jag gillade, " ... att vi har regerat i 6 år, är exceptionell period för en borgerlig regering. Risken är att vi känner trötthet och hamna i idéfattigdom. Härför måste vi identifiera vilka nya problem och utmaningar som finns och arbeta med att hitta lösningar utifrån vår ideologi.

Partiprogrammet diskuterades tematiskt vid olika workshop. Socialförsäkringar, skola, äldres frågor var några av politiska teman. Det var trevligt att träffas och diskutera vår politik.

Att vi tillsammans haft roligt är bra. Men men jag, jag undrar om folkpartiet är beredd att omlägga all sin politik. Jag kräver ett svar!

Läs även Fullsatt på Folkpartiets Stockholmskonferens och Framgång för Lidingö i Folkpartiets Länsförbund

2012-03-05

Motionen sätts i praktiken

Med stort glädje följer jag besluten kring mina inlämnade motioner, dels till FP Lidingö och dels till FP Stockholms län. Både motioner har sin utgångspunkt i, att kunna hitta nya arbetsmetoder. Kort sagt att acceptera förändring när det gäller sättet att förankra vår politik.

Både motioner gillades av medlemmarna i FP Lidingö och förbundsstyrelsen i Stockholms län har också gett sitt bifall. Jag ser verkligen fram emot ett spännande och framgångsrikt politiskt arbete de närmaste åren.

Nedan finns motionstexter.

Särskild dialog mellan FP Lidingö och ideella föreningar.

Jag föreslår att årsmötet beslutar,

■att kommunföreningen arbetar med särskilda dialoger med ideella föreningar i Lidingö stad.
■att utse en särskild arbetsgrupp, vilken ska svara för arbetsuppgifterna enligt ovan.
Lidingö stad har cirka 45 tusen invånare. Det finns många personer som Folkpartiet skulle kunna värva som medlemmar. De är potentiella medlemmar.

Många personer väljer – genom ideella föreningar – att organisera sig, beroende på sina intressen. Det finns ett flertal föreningar som har sina aktiviteter på Lidingö. Vid dessa föreningar förekommer oftast frågor kring politiken.

Det är allmänt känt att medborgarna oftast berörs och påverkas av politiska beslut. Det är dock viktigt, att kunna hämta in synpunkter och idéer från föreningar och organisationer.

Folkpartiet behöver ha egen politik inriktad mot det civila samhället. Folkpartiet har behov av att kunna etablera kontakt och ha dialog med ideella föreningar. Folkpartiet behöver en pro-aktiv politik.

Kontakten med föreningarna bör syfta till att presentera och diskutera vår politik, i de politiska områden som kan vara aktuella. Genom dialogen kan vi komma att hämta in kunskap som finns hos dessa föreningar och samtidigt presentera och förankra vår politik hos folket.

Arbetet som ovan behöver struktureras och utvecklas. Ett sätt att göra det är att utse några partimedlemmar för att utföra detta uppdrag och att föreningsstyrelsen anger uppdragets direktiv.

José Kimenga


Särskilda dialoger mellan FP Stockholms län och ideella organisationer.

Yrkande m.m.

Jag yrkar att årsmötet beslutar,

- att Folkpartiet i Stockholms län arbetar med särskilda dialoger med ideella organisationer som finns i Stockholms län.
- att utse en särskild arbetsgrupp, vilken ska svara för arbetsuppgifterna enligt ovan.

Grund
Stockholms län har fler invånare än många andra län i landet. Det finns många personer som Folkpartiet skulle kunna värva som medlemmar. De är tusentals potentiella medlemmar.

Många personer väljer - genom ideella föreningar - att organisera sig, beroende på sina intressen. Det finns tusentals föreningar som har sina aktiviteter i Stockholms län. Många riksorganisationer är belägna i Stockholms län, men de har också lokala medlemsföreningar utspridda i hela landet. I dessa organisationer finns oftast intresse och frågor kring politiken.

Det är allmänt känt att medborgarna oftast berörs och påverkas av politiska beslut. Det är dock viktigt, att kunna hämta in synpunkter och idéer från föreningar och organisationer.

Folkpartiet behöver ha egen politik inriktad mot det civila samhället. Folkpartiet har behov av att kunna etablera kontakt och ha dialog med ideella organisationer. Folkpartiet behöver en pro-aktiv politik.

Kontakten med organisationerna bör syfta till att presentera och diskutera vår politik, i de politiska områden som intresserar dessa organisationer. Med stöd av riksorganisationerna kommer förmodligen vår politik att kunna få genomslag i hela landet; Då dessa riksorganisationer kommer i sin tur att bli bärare av vårt budskap, till sina lokala medlemsföreningar.

Arbetet som ovan behöver struktureras och utvecklas. Ett sätt att göra det är att utse några partimedlemmar för att utföra detta uppdrag och att Förbundsstyrelsen anger uppdragets direktiv.

José Kimenga