Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2012-02-23

Tack för förtroende

Det var igår som jag valdes in som ersättande styrelseledamot i folkpartiet i Lidingö. Jag tackar för förtroende och hoppas kunna bidra för att partiet ska växa. Årsmötet hade också beslutat att bifalla min motion.

Motionen handlar om särskilda dialoger mellan folkpartiet i Lidingö och ideella organisationer verksamma på ön. Här tycker jag att politiken ska diskuteras och förankras. Våra beslut berör och påverkar medborgarna.

Därför måste vi lyssna in om vad medborgarna tycker. Christer Hallerby höll en djup och fantastik presentation och analys om hur folkpartiet kan bli vinnare.