Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2009-09-27

Nästan lugn helg

Min bil blev parkerad i två dagar. Jag fick tillbringa helgen inne. Då, studerande söner från universitet i Örebro kom och hälsade på oss.

Jag passade på att fråga om hur det känns att läsa där. De svarade så där, men det inte samma som på gymnasiet, tentor kommer... Jag replikerade att universitetsstudier kräver att man lägger flera timmar att läsa och läsa och läsa. Inte surfa mycket.

En stor del av söndagen gick åt cykling. Dottern skulle klara att cykla utan stödhjul. Det gjorde hon. Innan dess fick jag ont i ryggen, när jag i början fick hålla cykeln medan hon försökte lyfta fötterna. Hon, hon är så glad!

Jag lärde mig att färdigheten och gott resultat kommer efter ett hårt arbete.

Efter att ha lämnat söner på bussstationen frågade en bekant mig, vad kan vi göra med integrationspolitiken. Jag svarade den måste ses över. Det är en fråga som angår alla.

2009-09-24

Integration handlar om mer än id-kort

Dagarna passerar snabbt. Sedan i måndags har jag varit involverade i många saker.
Jag finns dagligen på jobbet. Men i tingsrätten satte jag i tisdags och det blev en lång arbetsdag. Det som var nytt var att poliserna kontrollerade alla som gick in i tingsrätten, även anställda och nämndemän.

Ett flertal kontakt hade jag med medlemmar i Plattformen. Samtidigt som vi fick en bekräftelse från kommunen att den mottagit vårt kravbrev. Men vi vill träffa kommunledningen så fort som möjligt.

Med anledning av vår demonstration fick många att kommentera vår aktion. Jag skrivit en insandäre där jag mötte de åsikter som tenderar att förvränga vårt syfte.

NT publicerade idag min insändare. Eftersom NT inte har elektronisk länk för insändare skriver jag nedan min insändare.

OM INTEGRATIONSPOLITIK
Jag är övertygad om att kraven som Plattform för Rättvisa och Integration ställer på kommunen är berättigade. Medborgarna och politikerna i Norrköpingskommun delar vår uppfattning om att immigranters integration i Norrköpings kommun inte har fungerat.

Immigranter är överrepresenterade i arbetslöshets statistik. Vidare är många immigranter utsatta för orättvisor och fler olika lagstridiga bemötande. De lever utanför samhälle och systematiskt exkluderas från gemenskapen. De känner sig maktlösa. Det krävs en förändring.

Vi protesterade för rättvisa och bättre integration. Vi vill att alla förstår syftet med vår demonstration. Vi vill ha dialog med kommun ledning. Vi vill ha dialog med företagare som är verksamma i Norrköpings kommun och vi vill ha dialog med övriga organisationer belägna i vår kommun. Vi vill säga att vi finns här. Vi vill vara med och bidra i utvecklingsarbete i vår kommun.

Tyvärr har Lars Tegenfeldt och några till försökt felaktigt sätta fokus på ID-kort. Det är inte bara det som är problem. Problemen är främst jobb, diskriminering, negativa attityder och bemötande. Det är här vi vill se en förändring.

Tegenfeldt fördömer immigranter att fortsätta leva utan ID-kort. Att säga att det är ministern sak, är för mig, ett försökt att slippa ansvar. Detta medför att immigranter måste fortsätta sitta i väntrummet. De hamnar enkelt i moment tjugo två. Det är tråkigt och oansvarsfullt! Såväl skatteverket som kommunen bör tillämpa de reglerna som finns, vilka öppnar för utfärdande av ID-kort för medborgare. Det är inte ministern som handlägger ID-kort ärende.

Kommunalrådet Mattias Ottosson har visat en nonchalans av stort mått. Han kom inte i god tid för att möta oss, han kunde heller inte delegera ansvaret och han påstått att integrationsnänmden inte behövs. Det är alltid så när någon har makt. Han fördömer redan vårt krav. Men vi tycker att denna fråga måste bli en av våra kommande dialogpunkter.

Konkreta insatser som främjar integrationen av immigranter i Norrköping är av stor vikt. Låt oss fokusera på detta.

2009-09-21

Alliansregering på frammarsch

Dagens stora nyhet är självklart höstbudgeten. Regeringen har en gång till understruckit vikten av arbete. Många måste komma in på arbetsmarknaden och jobblinjen måste fortsätta gälla. Det är en bra fokusering. DN har skrivit om detta.

Arbete är viktigt för många. Samhället byggs med de intäkterna som kommer från arbetande medborgare. Och de som arbetar behöver incitament. Regeringen har tänkt rätt.

Landets löntagare får 10 miljarder kronor till godo i form av sänkt skatt på löneinkomster. Det fjärde steget i regeringens så kallade jobbskatteavdrag innebär en sänkt skatt om cirka 200 kronor i månaden för en normalinkomsttagare.

Sedan den nuvarande regeringen tillträdde under hösten 2006 har en normalinkomsttagare fått cirka 1.500 kronor i lägre skatt i månaden.

Jag stöder regeringens jobbpolitik, men vill också se till att den politik gynnar även immigranter i Sverige. I demokratin ska det gälla en rättvis fördelning politik som omfattar alla som bor i landet.

2009-09-18

Överraskning!

Demokratin faller när politiker visar oärligt beteende. Jag och många immigranter demonstrerade för våra rättigheter, som NT, NT, NT skrivit. Kommunalrådet i Norrköping nekar se en verklighet som många norrköpingsborna ser dagligen.

Mattias Ottosson, säg sanningen! Visste du inte att dina medborgare i Norrköping skulle besöka dig? Har du inte fått mejlet där du aviserats om manifestationen och inlämnandet av kravbrevet till dig ?

Om så är fallet, undrar jag om kommunen har en fungerande förvaltning eller rättare sagt en registratur där inkomna ärenden diarieförs.

Måndagen 14 september kl. 13.27 hade jag telefonsamtal med din medarbetare (sekreterare !) som bekräftade för mig att mitt mejl inkommit och att du visste att vi skulle komma.

Att säga ”öväntat besök” som det står i din blogg, är en gång till ett tecken på att du inte värdesätter integrationsfrågan och att du är den förste som bör förändra din syn på immigranter, innan hela Norrköping gör det.

Vi väntar på din kallelse om en seriös dialog.

2009-09-17

Reaktioner

Man säger att det civila samhället utgör en kraft som inte får underskattas. Den demonstration vi hade i tisdags har följts av många positiva responser. Väldigt många tycker att det var bra att lyfta upp de frågorna som är viktiga för oss alla.

Integrationsfrågan är viktig för samhället, därför blev demonstrationen massivt bevakad av media. Klicka på länkar. NT, Folkbladet, Östnytt, 24nt och TV4

Jag har också full förståelse för de reaktioner där somliga tycker att immigranter själva måste göra något och klara sig själva.

Jag är övertygad om att kraven som Plattform för Rättvisa och Integration ställer på kommunen är berättigade. Medborgarna och politikerna i Norrköpings kommun delar vår uppfattning om att immigranters integration i Norrköpings kommun inte har fungerat.

Immigranter är överrepresenterade i arbetslöshets statistik. Vidare är många immigranter utsatta för orättvisor och fler olika lagstridiga bemötande. De lever utanför samhälle och systematiskt exkluderas från gemenskapen. De känner sig maktlösa. Det krävs en förändring. I demokratin får någon inte exkluderas.

Vi protesterade för rättvisa och bättre integration. Vi vill att alla förstår syftet med vår demonstration. Vi vill ha dialog med kommun ledning. Vi vill ha dialog med företagare som är verksamma i Norrköpings kommun och vi vill ha dialog med övriga organisationer belägna i vår kommun. Vi vill säga att vi finns här. Vi vill vara med och bidra i utvecklingsarbete i vår kommun.

En sak jag beklagar är att några personer missförstått vårt budskap. De fokuserar felaktigt på frågan om ID-kort. Det är inte bara det som är problem. Problemen är främst jobb, diskriminering, negativa attityder och bemötande. Det är här vi vill se en förändring.

Immigranter behöver inte hela tiden sitta i väntrummet. Kommunen och företag måste ta det sociala ansvaret för medborgarna. Jag tycker att det är dags för att föra seriös dialog och samarbete där konkreta insatser som främjar integrationen av immigranter i Norrköping blir av stor vikt. Låt oss fokusera på detta.

2009-09-15

Plattform för rättvisa och integration

I demokratin finns möjlighet att yttra sig. Det är det jag gjorde idag.
För en tid tillbaka tog jag initiativet att prata med olika immigranters organisationer.

Jag hade gjort flera besök hos dessa organisationer och samlat en del tankar kring de problem vi diskuterade. Jag tyckte att det behövdes en gemensam aktion och en samling där alla kan synas och driva sina respektive frågor.

Jag kom på idéen om plattform för rättvisa och integration - PRI. Idag var det första gången vi kom ut. Vi hade manifestation. Vi demonstrerade för en bättre integrationspolitik i Norrköpings kommun.

Kommunen har tyvärr inte någon tydlig politik i denna fråga. Det finns inte heller något kommunalt organ som svarar för integration. Det är bl.a. detta vi krävde.

Vi samlade vid stadsbiblioteket och tågpromenerade till hörsalsparken. Där talade jag inför en stor publik. Sedan marscherade vi till rådhuset där vi lämnade vårt kravbrev till kommunalrådet Mattias Ottosson.

Det var bra att NT, Folkbladet, Extra östergötland, östnytt och tv4 var på plats och bevakade hela manifestation.

Vi krävde bl.a. ett inrättande av integrationsnämnd, jobb för immigranter, åtgärder som motverka diskriminering i kommunen. Han lovade ge oss en tid när vi kommer att träffas och diskutera kring våra frågor. Det kändes att vi delvis hade uppnått målet. Nästa gång blir en seriös diskussion med honom. Vi får se.

Vi vill ha en förändring i Norrköping.

2009-09-09

Regeringen vill förebygga

Dagarna passerar snabbt. Mycket händer samtidigt. Nu har jag gjort första delen av min kampanj. Jag deltagit vid kandidatpresentations tillfällen i Linköping, Norrköping och Mjölby.

Kandidaterna var vid samtliga tillfällen i majoriteten. M.a.o kom det inte så många medlemmar. Tyvärr. Jag hade velat se många delta i frågestunderna. För mig är det här demokratin som fallerar. Inom partierna är även engagemanget inte så stort.

Jag har också besökt några föreningar här i Norrköping. Det pågår otroligt mycket positiva arbeten i det civila samhället.

Igår hade regeringen visat sin politik om ett starkt och effektivt rättsväsendet.
4 miljarder gav regeringen till insatser inom rättsväsendet. Hur mycket får polisen, åklagare och domstolarna vet man inte idag.

Men syfte är att försäkra att rättsmyndigheterna får tillräckliga resurser för att kunna uppsatta målen. Ett tryggt samhället, lyckad kamp mot brottsligheten och brottsförebyggande är insatser som regeringen prioriterar högt.

Jag kan summera allt ovan med att säga att vi behöver försvara, skydda och utveckla vår demokrati.

2009-09-01

Kandidatpresentation

Jag hade en lång arbetsdag, eller rättare sagt flera aktiviteter idag. klockan 07.30 stod jag framför Q8 och skulle hämta mini-buss. Vad då? Jo, mina söner flyttat till Örebro. Där har de påbörjat sina universitetsstudier. Men det är jag, pappa, som fick packa och transporterat klädväskor, madrasser, möbler m.m.

Det är tyst här hemma. Familjens sammansättning, numerärt, har ändrat. Jag är nöjd att jag fick fixa flyttningen.

Klockan 18.45 stannade jag min bil i Linköping. Här skulle kandidaterna till riksdagsvalet 2010 presentera sig och berätta om vilka frågor de kommer att driva. Det var trevligt att träffas. Folkpartiet har engagerade medlemmar och de flesta politikområden nämndes som viktiga frågor och kommer att lyftas upp nästa kommande kampanj.

Jag passade på att säga att jag, jag är en fotarbetare när det gäller att kampanja. Jag menas att jag är beredd att heltid arbeta med politik och sprida FP:s politik i hela länet och i hela Sverige.

Framför allt är jag glad för att jag kan kombinera familjelivet och politiken.