Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2010-11-20

Ny inblick vid två nya tillfällen

En session i jordbruksutskottet. Man får stå om man vill.
Jag följer debatten, med hjälp av simultan översättning.
Mitt i Europaparlamentet och tillsammans med delegaten Mikael Arosenius.
Hela delegationen väntar på Airport Shuttle Buss.

Jag avslutar denna vecka med två imponerande möten. Jag varit först i Europaparlamentet i Bryssel. Där fick jag delta i genomgångar av EU:s arbete. Min fråga är vad som hänt med EU:s utveckling och vad som kommer att hända om tjugo år. Det är som EU tar FN:s plats i Europa. EU är en gigantisk apparat, som borde ses över.

Sedan deltog jag i folkpartirådet. Där gjordes analysen av valet 2010 och valdes två nya vice-ordföranden. Krympande FP, från 48 mandat i riksdagen 2002 till 24 mandat 2010. Det behövs här också en översyn av politiken och metoden att föra politiken.

Norrköpingskommun har inte än lyckas att lösa sina egna problem med många arbetslösa och också misslyckats med integration av nyanlända. S i Norrköping kommer aldrig att ta sig ur dessa kriser. Landstinget behöver nya sätt att hantera ohälsa problem i länet. Det är bättre att förebygga än att kurera.

NATO lämnar över säkerhetsansvar i Afghanistan 2014. För tidigt. En viss realism krävs här. Försök till statskupp i Madagaskar visar att demokratin kan ta tid. Haiti har fortfarande behov av stöd och hjälp. Det visar att utvecklingen kan ta flera decennier.

En ny värld behövs tycker jag. Nytt tänkande såväl i nationella som internationella frågor är viktigt.

2010-11-13

Nya politiska arenor

Jag sitter och lyssnar. Det var första gången i landstinget, 1 november 2010.
Duktiga föreläsare och fokuserade och lyssnande landstingspolitiker.
Här samlades landstingsledamöter och fick genomgång av landstinget som politisk organisation.

Idag var det dagen, att jag formellt fick gå in i nya arenor. Vi hade förbundsmöte i länet där jag fick uppdrag att vara ledamot i landstingets beredning för behovsstyrning. Något nytt! Sedan fick jag också uppdrag som nämndeman i Göta Hovrätt. spännande uppdrag! Jag är sedan valet 2010, ersättare både i riksdagen och landstinget.

Landstingets verksamhet är komplex och omfattande. Det krävs flera perspektiv , medborgarperspektiv, förnyelseperspektiv, processperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. En gigantisk organisation. Dessa kommer jag att bära i Beredningen för behovsstyrning. Behov utifrån såväl verksamhet som medborgarna.

Göta Hovrätt är en domstol, som ligger under Högsta domstolen och över tingsrätterna. Det är här man överklagar domar som tingsrätterna dömer ut. Den är en stor domstol, som passar mig.

Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att kunna utföra mina uppdrag med stort engagemang, lojalitet och professionalism. Alltid med ett rättvisa perspektiv och strävan att vara med och påverka.