Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2010-11-13

Nya politiska arenor

Jag sitter och lyssnar. Det var första gången i landstinget, 1 november 2010.
Duktiga föreläsare och fokuserade och lyssnande landstingspolitiker.
Här samlades landstingsledamöter och fick genomgång av landstinget som politisk organisation.

Idag var det dagen, att jag formellt fick gå in i nya arenor. Vi hade förbundsmöte i länet där jag fick uppdrag att vara ledamot i landstingets beredning för behovsstyrning. Något nytt! Sedan fick jag också uppdrag som nämndeman i Göta Hovrätt. spännande uppdrag! Jag är sedan valet 2010, ersättare både i riksdagen och landstinget.

Landstingets verksamhet är komplex och omfattande. Det krävs flera perspektiv , medborgarperspektiv, förnyelseperspektiv, processperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. En gigantisk organisation. Dessa kommer jag att bära i Beredningen för behovsstyrning. Behov utifrån såväl verksamhet som medborgarna.

Göta Hovrätt är en domstol, som ligger under Högsta domstolen och över tingsrätterna. Det är här man överklagar domar som tingsrätterna dömer ut. Den är en stor domstol, som passar mig.

Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att kunna utföra mina uppdrag med stort engagemang, lojalitet och professionalism. Alltid med ett rättvisa perspektiv och strävan att vara med och påverka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar