Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2012-03-05

Motionen sätts i praktiken

Med stort glädje följer jag besluten kring mina inlämnade motioner, dels till FP Lidingö och dels till FP Stockholms län. Både motioner har sin utgångspunkt i, att kunna hitta nya arbetsmetoder. Kort sagt att acceptera förändring när det gäller sättet att förankra vår politik.

Både motioner gillades av medlemmarna i FP Lidingö och förbundsstyrelsen i Stockholms län har också gett sitt bifall. Jag ser verkligen fram emot ett spännande och framgångsrikt politiskt arbete de närmaste åren.

Nedan finns motionstexter.

Särskild dialog mellan FP Lidingö och ideella föreningar.

Jag föreslår att årsmötet beslutar,

■att kommunföreningen arbetar med särskilda dialoger med ideella föreningar i Lidingö stad.
■att utse en särskild arbetsgrupp, vilken ska svara för arbetsuppgifterna enligt ovan.
Lidingö stad har cirka 45 tusen invånare. Det finns många personer som Folkpartiet skulle kunna värva som medlemmar. De är potentiella medlemmar.

Många personer väljer – genom ideella föreningar – att organisera sig, beroende på sina intressen. Det finns ett flertal föreningar som har sina aktiviteter på Lidingö. Vid dessa föreningar förekommer oftast frågor kring politiken.

Det är allmänt känt att medborgarna oftast berörs och påverkas av politiska beslut. Det är dock viktigt, att kunna hämta in synpunkter och idéer från föreningar och organisationer.

Folkpartiet behöver ha egen politik inriktad mot det civila samhället. Folkpartiet har behov av att kunna etablera kontakt och ha dialog med ideella föreningar. Folkpartiet behöver en pro-aktiv politik.

Kontakten med föreningarna bör syfta till att presentera och diskutera vår politik, i de politiska områden som kan vara aktuella. Genom dialogen kan vi komma att hämta in kunskap som finns hos dessa föreningar och samtidigt presentera och förankra vår politik hos folket.

Arbetet som ovan behöver struktureras och utvecklas. Ett sätt att göra det är att utse några partimedlemmar för att utföra detta uppdrag och att föreningsstyrelsen anger uppdragets direktiv.

José Kimenga


Särskilda dialoger mellan FP Stockholms län och ideella organisationer.

Yrkande m.m.

Jag yrkar att årsmötet beslutar,

- att Folkpartiet i Stockholms län arbetar med särskilda dialoger med ideella organisationer som finns i Stockholms län.
- att utse en särskild arbetsgrupp, vilken ska svara för arbetsuppgifterna enligt ovan.

Grund
Stockholms län har fler invånare än många andra län i landet. Det finns många personer som Folkpartiet skulle kunna värva som medlemmar. De är tusentals potentiella medlemmar.

Många personer väljer - genom ideella föreningar - att organisera sig, beroende på sina intressen. Det finns tusentals föreningar som har sina aktiviteter i Stockholms län. Många riksorganisationer är belägna i Stockholms län, men de har också lokala medlemsföreningar utspridda i hela landet. I dessa organisationer finns oftast intresse och frågor kring politiken.

Det är allmänt känt att medborgarna oftast berörs och påverkas av politiska beslut. Det är dock viktigt, att kunna hämta in synpunkter och idéer från föreningar och organisationer.

Folkpartiet behöver ha egen politik inriktad mot det civila samhället. Folkpartiet har behov av att kunna etablera kontakt och ha dialog med ideella organisationer. Folkpartiet behöver en pro-aktiv politik.

Kontakten med organisationerna bör syfta till att presentera och diskutera vår politik, i de politiska områden som intresserar dessa organisationer. Med stöd av riksorganisationerna kommer förmodligen vår politik att kunna få genomslag i hela landet; Då dessa riksorganisationer kommer i sin tur att bli bärare av vårt budskap, till sina lokala medlemsföreningar.

Arbetet som ovan behöver struktureras och utvecklas. Ett sätt att göra det är att utse några partimedlemmar för att utföra detta uppdrag och att Förbundsstyrelsen anger uppdragets direktiv.

José Kimenga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar