Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2011-01-03

Nytt år, Ny stol och Nya utmaningar

I rättssalen inför rättegången
Jag och mina kollegor Maria och Irene
Jag kommer i fyra år att tjänstgöra här i Hovrätten

Året 2011 har börjat. Jag ser framför mig nya utmaningar och nya genombrott.
Jag ser fram emot att vara mer aktiv än någonsin i politiken, intervenera och vara med i politiska debatter och kommande förändringar i såväl kommunen som landstinget.

Vi behöver omvärdera vår politik och sätta det i relation till verkligheterna i samhället. Jag vill ha ett nytt Sverige som sätter medborgarna i centrum och vara ett land som präglas av rättvisa och solidaritet, men som handlar rätt vid varje situation.

Mitt förordnande som Nämndeman trätt ikraft, 1 januari 2011. Jag kommer att arbeta i Göta Hovrätt för att skipa rättvisan. På bilderna visas min nya arbetsplats.

1 kommentar: