Välkommen till min blogg

Välkommen till min blogg

Jag är politiker som arbetar för att fördjupa demokratin i Sverige. Min grund övertygelse är att alla i Sverige ska få samma möjligheter och ingen diskriminering får förekomma.

Trygghet och grundvärderingar som vilar på en socialliberal politik kan vi inte kompromissa med.

Dessa saker kämpar jag för.

2012-03-18

Delegaten till årsmötet

Vår delegation, José, Bengt, Hedvig, Rune, Amelie och Suzanne.
José lyssnar på partiledaren Jan Björklund.
Våra pålästa och engagerade ombud.
Delegaterna från Stockholms läns föreningar.

I lördags 17 mars hade FP Stockholms län haft sitt årsmöte, vilket följdes av Stockholmskonferensen. Med ombud från samtliga medlemsföreningar har årsmötet gått igenom sedvanliga årsmötets handlingar med fokus på genomförda insatser under 2011. Mycket blev gjort!

Jag utsågs av min förening FP Lidingö, som ombud till årsmötet. Det var första gången för mig att verka i ett större FP sammanhang sedan jag flyttade hit. Man hälsar på många nya personer. Det var trevligt. Jag lät min röst höras, genom dels att begära ord och tillstyrka förbundsstyrelsens bifall av min motion och dels att fråga ordföranden som leder arbetet med det nya partiprogrammet, om han avser omlägga all FP politik.

Två huvudsakliga frågor bifölls, nämnligen stadgeändringar, där vi kommer ha gemensam riksdagslista för Stockholms län och stad och internet baserat provval. Det blir även en samordnad nomineringsprocess till kandidatlistorna för landstings valkretsarna utanför Stockholms kommun. Stämningen var uppe.

Men jag, jag ville höra vad folkpartiet tänker göra för att bli ett större parti.

Min motion om Särskilda dialoger mellan FP Stockholms län och ideella organisationer,fick bifall. Jag var glad att se att även mina Lidingö partikamraters motioner om Ta fram en strategi för regionens framtida försörjning av hälso- och sjukvårds personal och samt Dags att gå från ord till handling: Ta initiativ till att driva på det forsknings- och innovationspolitiska arbetet i Stockholmsregionen, fick också bifall.

På konferensen har huvudfrågan varit det nya partipgrammet. Partiledare Jan Björklund sa någonting som jag gillade, " ... att vi har regerat i 6 år, är exceptionell period för en borgerlig regering. Risken är att vi känner trötthet och hamna i idéfattigdom. Härför måste vi identifiera vilka nya problem och utmaningar som finns och arbeta med att hitta lösningar utifrån vår ideologi.

Partiprogrammet diskuterades tematiskt vid olika workshop. Socialförsäkringar, skola, äldres frågor var några av politiska teman. Det var trevligt att träffas och diskutera vår politik.

Att vi tillsammans haft roligt är bra. Men men jag, jag undrar om folkpartiet är beredd att omlägga all sin politik. Jag kräver ett svar!

Läs även Fullsatt på Folkpartiets Stockholmskonferens och Framgång för Lidingö i Folkpartiets Länsförbund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar